UltraFox Azimut

 

UltraFox Screen

 

 

Mosaic form

 

 

Image form
UltraFox
Programa de gestió integral d’arxius fotogràfics digitals.

 

UltraFox és una base de dades relacional dissenyada específicament per a la creació i gestió integral d’arxius fotogràfics digitalitzats de grans dimensions. El sistema disposa d’eines especialitzades per a construir progressivament un arxiu d’imatges digitalitzades reduint al màxim les dificultats de la transició des de sistemes d’arxiu tradicionals.

Les eines documentals d’UltraFox permeten optimitzar els múltiples aspectes del treball, obtenint un alt nivell de productivitat. El sistema de classificació oberta permet iniciar els treballs amb una estructura predefinida senzilla i evolucionar progressivament fins a un entorn documental molt complex, obtenint una organització i capacitat de recerca de les imatges molt eficient.

UltraFox és un sistema orientat a la gestió i documentació de les imatges. La descripció iconogràfica està relacionada amb diferents bases de dades paral·leles que permeten l’anàlisi des de diversos punts de vista (persones, llocs, esdeveniments, objectes, temes genèrics, publicacions...) amb informació addicional per a cada concepte relacionat, que pot ser tractat de forma independent, amb tota la profunditat necessària.

Aspectes a destacar

• Sistemes independents i paral·lels de documentació i importació d’imatges.
• Automatització de compressió i importació de grans volums d’imatges.
• Detecció automàtica de possibles errors o de similituds formals o semàntiques sospitoses.
• Regles de la base de dades definides per tal que les dificultats documentals no interfereixin en la continuïtat del flux de treball.
• Gestió fàcil i eficaç per a l’accés permanent i directe a les versions en alta resolució.
• Alt rendiment en la visualització de les imatges en alta resolució o en diversos tipus de mosaics i en la gestió de les seves dades documentals.
• Eines d’unificació de conceptes, per a modificar o corregir informació errònia en grans quantitats d’imatges.
• Diferents nivells de seguretat i privilegis d’usuari.
• Exportació de col·leccions d’imatges i dades documentals amb múltiples opcions, com la generació de pàgines web.
• Eines de consulta senzilles i molt potents: el Generador de Consultes i l’eina de Recerca per Similitud són mètodes per trobar les imatges amb gran eficàcia, fins i tot si es comet un error tipogràfic o es desconeix l’ortografia correcta d’un mot.
• Disseny modular per tal de garantir la possibilitat d’adaptar el programa a les necessitats de cada arxiu i tenir gran capacitat per a futures millores.

 


UltraFox 28-09-1998 00:00:00 Azimut
al principi...